Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38GR

 0,50

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38GR

 0,50

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 38GR

 0,50

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 38GR

 0,50

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 38GR

 0,50

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

SERENATA 33GR

 0,50

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ MAXI 52GR

 0,80

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ MAXI ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 52GR

 0,80

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

KITKAT 45GR

 0,80

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

AMARETTI CLASSIC 45GR

 0,60

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

AMARETTI CLASSIC 135GR

 1,70

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

AMARETTI ΦΡΑΟΥΛΑ 135GR

 2,00

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

AMARETTI BLACK & WHITE 135GR

 1,90

Σοκοφρέτες - Γκοφρέτες

AMARETTI MIX 200GR

 2,30