Γαριδάκια - Πατατάκια

EL SABOR’N DIP CHEESE 155GR

 2,70

Γαριδάκια - Πατατάκια

EL SABOR’N DIP SALSA 155GR

 2,70

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΑΛΑΤΙ 110-120GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΡΙΓΑΝΗ 110-120GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΑΛΑΤΙ & ΞΥΔΙ 80-100GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES ΑΛΑΤΙ 110-120GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES ΡΙΓΑΝΗ 110-120GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES BARBEQUE 80-100GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES TOMATO KETCHUP 90-100GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΑΛΑΤΙ 150-160GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΡΙΓΑΝΗ 150-160GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΑΛΑΤΙ & ΞΥΔΙ 110-120GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 400GR

 3,20

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 400GR

 3,20

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES BARBEQUE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 400GR

 3,20

Γαριδάκια - Πατατάκια

RUFFLES ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 400GR

 3,20

Γαριδάκια - Πατατάκια

EXTRA ΤΥΡΟΓΑΡΙΔΑΚΙΑ 125-135GR

 1,00

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS LOTTO 120-130GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS PACOTINIA 120-130GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS DRACOULINIA 100-110GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

FOUDOUNIA 110-130GR

 1,80

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS LOTTO 60-80GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS PACOTINIA 80-100GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

FOUDOUNIA 80-100GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS DRACOULINIA 60-80GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

CRUNCHY MAX 90-110GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

PITSINIA 95-105GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

CHEETOS PIZZA 60-80GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

TASTY MIX 90-100GR

 1,30

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΡΙΓΑΝΗ 40-50GR

 1,00

Γαριδάκια - Πατατάκια

LAYS ΑΛΑΤΙ 40-50GR

 1,00

Γαριδάκια - Πατατάκια

POPPERS CLASSIC 70-90GR

 1,30